แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โปรแกรมตรวจแรงงานไปต่างประเทศ – โรงพยาบาลราชวิถี

โปรแกรมตรวจแรงงานไปต่างประเทศ

ห้องตรวจแรงงานไปต่างประเทศ

หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)
เป็นหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยก่อนที่จะไปทำงานต่างประเทศ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ประทับใจ โดยให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้วยบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีมาตรฐานระดับชาติ ภายใต้การทำงานที่มีความสุข ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นแหล่งศึกษาดูงานของบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service)
ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย อายุ 18ปี ขึ้นไป เปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.00น.-16.00น. เช่น ประเทศไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ดูไบ รัสเซีย มาเก๊า ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนาดา ยูเครน ออสเตรเลีย ฯลฯ
ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม
ให้สุขศึกษา องค์ความรู้ ในการปฏิบัติตัว การดูแลสุขภาพขณะผู้รับบริการรอรับการตรวจเป็นรายกลุ่ม เช่น เรื่องพยาธิ และสิ่งเสพย์ติด เช่น การสูบบุหรี่และดื่มสุราและสารเสพย์ติด จำพวก ยาบ้า ยาไอซ์ ที่มีโทษต่อร่างกาย ตลอดถึงโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจ หรือโรคตามฤดูกาล เป็นต้น และให้สุขศึกษารายบุคคล ในรายที่ตรวจสุขภาพแล้วเป็นความดันโลหิตสูง โรคเอดส์ วัณโรค ไขมันในเลือดสูง ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น
ให้บริการประสานงาน และส่งผู้รับบริการเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ตามสิทธิการรักษา ในรายที่ผลตรวจโรคผิดปกติ
ให้บริการฉีดวัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม(MMR) และให้ยาถ่ายพยาธิ กับผู้รับบริการตรวจสุขภาพที่ไปทำงานประเทศไต้หวันทุกราย และให้ยาโรคเท้าช้างรับประทานก่อนเจาะเลือด 30 นาที ในผู้รับบริการตรวจสุขภาพที่ไปทำงานประเทศตะวันออกกลางทุกราย
ให้บริการจ่ายเอกสารใบรับรองแพทย์กับผู้รับบริการหรือตัวแทนบริษัทจัดหางาน
ให้บริการตอบผลการตรวจโรคทางโทรศัพท์ในกรณีผลการตรวจโรคปกติ/ติดต่อให้ผู้รับบริการมาตรวจโรคซ้ำ หรือมาพบแพทย์ในกรณีผลตรวจโรคผิดปกติ

ขั้นตอนการบริการ

ผู้รับบริการกรอกประวัติ เตรียมเอกสาร และรูปถ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่โต๊ะรับเอกสาร
arrow-4-xxl copy
เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารให้ถูกต้อง
arrow-4-xxl copy
แจกบัตรคิวและให้คำแนะนำก่อนตรวจ
arrow-4-xxl copy
รอเรียกชื่อตามบัตรคิว นำประวัติไปชำระเงิน
arrow-4-xxl copy
นำประวัติและใบเสร็จไป
arrow-4-xxl copy
ตรวจร่างกายทั่วไป ได้แก่ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน วัดส่วนสูง วัดสายตา
arrow-4-xxl copy
เจาะเลือด
arrow-4-xxl copy
เอ๊กซเรย์
arrow-4-xxl copy
(ผู้หญิง ตรวจปัสสาวะการตั้งครรภ์ก่อน)
(ถ้าผลตรวจตั้งครรภ์ ไม่ต้องเอ๊กซเรย์)
(ไม่ต้องฉีด VACCINE MMR)
arrow-4-xxl copy
ตรวจร่างกายโดยแพทย์
arrow-4-xxl copy
ฉีดวัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม
arrow-4-xxl copy
ให้ยาฆ่าพยาธิ (1 ชุด ชุดละ3 ซอง)
arrow-4-xxl copy
เก็บอุจจาระ , ปัสสาวะ (ใส่กล่องเตรียมไว้)
arrow-4-xxl copy
ให้คำแนนะนำหลังตรวจเสร็จ
arrow-4-xxl copy
นัดฟังผลวันรุ่งขึ้น เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป (ในวันทำการ)

ราคาค่าตรวจสุขภาพแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

his9

ประเทศไต้หวัน ค่าตรวจ 1,450 บาท
ประเทศเกาหลี ค่าตรวจ 1,490 บาท
ประเทศ ตะวันออกกลาง เช่นคูเวต ดูไบ กาต้า ซาอุฯ เลบานอน บาเรยท์ (ผู้ชาย) 1,510 บาท (หญิง) 1,580 บาท
ประเทศอื่นๆ USA ญี่ปุ่น รัสเซีย ฮ่องกง ยูเครน มาเก๊า ฯลฯ ค่าตรวจ 1,230 บาท
ประเทศที่ไม่รับตรวจ อิสราเอล ลิเบีย มาเลเซีย บรูไน


Accessibility