วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป…

  • -
9242044579811

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป…

collage

วันที่ ๒๕มกราคม๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ หัวหน้างานศัลยศาสตร์ทั่วไป เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๑๑ ตึกสิรินธร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าของงานศัลยศาสตร์ทั่วไป

Please follow and like us:

Accessibility