วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณแม่เย็นจิตต์ วิศิษฐานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  • -
9225038747933

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณแม่เย็นจิตต์ วิศิษฐานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

9225039552235

วันที่๒๒มกราคม๒๕๖๒ คุณแม่เย็นจิตต์ วิศิษฐานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและจนท.มูลนิธิรพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ

9225044409996

Please follow and like us:

Accessibility