นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ บุคลากรทางการพยาบาล ในการคัดกรองการได้ยิน ในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลราชวิถี

  • -
18-1-2562-17-28-18

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ บุคลากรทางการพยาบาล ในการคัดกรองการได้ยิน ในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลราชวิถี

ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น๑๑
อาคารเฉลิมพระเกีคยรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี พว.วรรณา พฤกษะวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยใน กล่าวรายงาน
collage

Please follow and like us:

Accessibility