รพ.ราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิต กิจกรรมดีๆต้อนรับปีใหม่2562 ทุกวันอังคารตลอด2เดือน

  • -
%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a

รพ.ราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิต กิจกรรมดีๆต้อนรับปีใหม่2562 ทุกวันอังคารตลอด2เดือน

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a71 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a72 21632 dddfffddเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิต พร้อมด้วยนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร และมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สำหรับโครงการโรงพยาบาลราชวิถี ปันความสุข…ต่อพลังชีวิตนั้น ได้สานต่อจากโครงการ โรงพยาบาลราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ เพื่อนำรายได้จากการจัดงานไปสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี และใช้ในการตกแต่งอาคาร และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ
และวิชาการของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับนานาชาติต่อไป

โดยในงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากกลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในการบรรเลงบทเพลงอันไพเราะให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคนภายในงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยดำเนินการทุกวันอังคารของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าห้องตรวจอายุรกรรมเฉพาะโรค ชั้น๑ ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี

และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับดาราศิลปินที่ร่วมงานปันความสุข ต่อพลังชีวิต อาทิ คุณต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข คุณบี๋ คณาคำ อภิรดี คุณซิน ภัทราปกรณ์ และศิลปินวงทรีโอ จากกองการสังคีต สำนักกีฬา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กทมฯ  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารรพ.ราชวิถี นำโดย นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล และแพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และทีมพยาบาล พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ ร่วมมอบหน้ากากอนามัย และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพป้องกันตนเองจากมลภาวะ รวมถึงสาธิตวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ณ ลานหน้าห้องตรวจเฉพาะโรค ชั้น1 ตึกอายุรกรรม รพ.ราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility