วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผศ.นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “Laparoscopic Workshop” ณ ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี ตึกอำนวยการเก่าชั้น๒ โดยมี ผศ.นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก เป็นผู้กล่าวรายงาน

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility