เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน

  • -
%e0%b8%99%e0%b8%9e

เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน

เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน

%e0%b8%99%e0%b8%9eนายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร
The Polypoidal ChoroialVasculopathy (PCV) Summit 0218 & the Annual Meeting of Macular
Society of Cross – Straits Medicine Exchange Association (CSMEA) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility