กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ”

  • -
s__18677805

กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ”

untitled-1

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรม “การบริหารจัดการเชื้อยาต้านจุลชีพ” เพื่อให้บุคลากรสามารถป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ภก.ปรีชา มนทกานติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility