นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

  • -
website

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

%e0%b8%ad-%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “Supine PCNL” ในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการผ่าตัดทางกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในระบบทางเดินปัสสาวะ (MIS Urology workshops ) ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility