นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

  • -
website

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ ได้รับเชิญไปบรรยายในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital ประเทศพม่า

%e0%b8%99%e0%b8%9e-%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%a8

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องผ่านหน้าท้องแบบบาดเจ็บน้อย ในมะเร็งต่อมลูกหมาก (laparoscopic radical prostatectomy: tips and tricks) และหัวข้อการคว้านต่อมลูกหมากเทคนิคใหม่แบบทั้งต่อมในผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต (Transurethral anatomical enucleation of prostate : TUAEP)” ในงานประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการการผ่าตัดทางกล้องแบบบาดเจ็บน้อยในระบบทางเดินปัสสาวะ (MIS Urology workshops ) ณ Nay-Pyi-Taw General Hospital เมืองเนปิดอร์ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility