ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse Training)

  • -

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse Training)

ดาวน์โหลดที่นี่

สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ห้อง สุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี เวลา 8.30 – 16.00 น.

Please follow and like us:

Accessibility