วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

  • -
8889547713722

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์ บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

8889549228818

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณสุนทร อัศวานันท์บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณภาพ จากเครื่องมือแพทย์ความละเอียดสูงให้หน่วยส่องหลอดลมโดยมี นพ.สมคิด อุ่นเสมาธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้างานโรคปอด และ พญ.พจนี ก่อรุ่งเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ งานโรคปอด ชั้น๑๑ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

8889546234542

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility