โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

  • -
s__6258697

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี , กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้านโสต ศอ นาสิก ระดับชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562”

โดย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถตรวจคัดกรอง รวมทั้งวินิจฉัย ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ของเขตบริการสุขภาพที่ 2 – 12 ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility