อบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2

  • -
8883507036920

อบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2

collage

ผศ.นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด” รุ่นที่ 2

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility