ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 จัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

  • -
59926

ประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 จัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมติดตามการดำเนินงานเรื่องการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด และการคัดกรองมะเร็งช่องปากในเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 ณ โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561

Please follow and like us:

Accessibility