ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศเกาหลีใต้

  • -
website

ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ได้รับเชิญไปบรรยาย ณ ประเทศเกาหลีใต้

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบลราชวิถี ได้รับเชิญไปบรรยายในหัวข้อ “Efficacy of color-change adhesive in orthodontic debonding : An in-vitro 3D analysis” ในงานประชุม the 51st Annual Scientific Congress of the Korean Association of Orthodontists ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ประเทศเกาหลีใต้

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility