นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี”

  • -
8833144460951

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี”

collage

วันที่๘พฤศจิกายน๒๕๖๑ เวลา๐๙.๐๐น. นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเชิงปฎิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยที่ดี” ระหว่างวันที่๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility