ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าอบรม โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2562

  • -

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าอบรม โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 20 ประจำปี 2562

Please follow and like us:

Accessibility