รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

  • -
%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%9f-61161_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%96_0008

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

untitled-1

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารอายุรศาสตร์/ศัลยศาสตร์ งานเคมีคลินิก ศูนย์เบาหวาน และงานมนุษย์พันธุศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility