วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

  • -
31-10-2561-19-20-15

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๔๐น. คุณนลินี ไกรพานนท์ บริจาคเงินจำนวน ๙๗๐,๐๐๐ บาท คุณนงนุช  ไกรพานนท์ บริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท คุณนภดล ไกรพานนท์ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินบริจาค ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อกองทุนโรคหัวใจอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์สุธรรม สุธีรภัทรานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม หัวหน้างานโรคหัวใจ  และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกวิเคราะห์โรคหัวใจ ชั้น๑ โรงพยาบาลราชวิถี

collage2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility