นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

  • -
website

นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ไปนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม FAPA 2018 หัวข้อ Is there any clue for paclitaxel-induced hypersensitivity reactions? ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 -28 ตุลาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility