นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

  • -
website

นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์ฐกฤต ชมภูแสง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม The 10th Congress of Asia Pacific Knee Society ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility