ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

  • -
25611016_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%96_0004

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

untitled-1

นายแพทย์สุนทร อันตรเสน ประธานคณะกรรมการด้านโสต ศอ นาสิก แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย” ในการสรุปภาพรวมการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของปี 2561 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ปี 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท , นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility