การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

  • -
%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%91

การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

untitled-1

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานการประชุม “การจัดทำแนวทางการรักษาผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก” โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ แพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์เคมีบำบัด รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งต่อ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility