มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
dsc_8662

มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี

dsc_8665

มูลนิธิจิรกิติ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี เจ้าหน้าที่มูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

dsc_8654

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility