คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

  • -
dsc_8642

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

dsc_8638 dsc_8648

คุณสุนีย์ จงประเสริฐ บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รพ.ราชวิถีเป็นผู้รับมอบ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น๒ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility