รับสมัครโครงการหลักสูตร การพยาบาล ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse Training) ประจำปี 2562

  • -

รับสมัครโครงการหลักสูตร การพยาบาล ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Digestive Endoscopy Nurse Training) ประจำปี 2562

ปิดรับสมัครแล้ว ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ห้อง สุพรรณิการ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี เวลา 8.30 – 16.00 น.
หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์)

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (รพ.นอกกรมการแพทย์)

➡ แผ่นพับรายละเอียดโครงการ

➡ หนังสือรับรอง (Recommendation)

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility