รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.

  • -
79679

รพ.ราชวิถี ซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ รพ.

untitled-1

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E) ตามหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ห้องจ่ายยา ฝ่ายการเงินและบัญชี ห้องตรวจ MRI ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และห้อง X-Ray เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

Please follow and like us:

Accessibility