นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ไปนำเสนอผลงานในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

  • -
website

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล ไปนำเสนอผลงานในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ไปนำเสนอผลงานในการประชุม Asian Pacific Digestive Week APDW 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility