นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • -
website

นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม 8th International Congress of Hunan Orthopaedic Association ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility