นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

  • -
website

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์ทวี รัตนชูเอก นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม EUS Summit 2018 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility