นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

  • -
website

นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐออสเตรีย

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม 18th EURETINA CONGRESS ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 20 – 23 กันยายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility