นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  • -
website

นพ.พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

line

[ เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน ]

นายแพทย์พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม The 3rd Scientific Meeting of North American Spine Society (NASS), International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery (ISMISS), and Indonesian Spine Society (ISS) – NASSISMISS 2018 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility