โครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12”

  • -
s__25698306

โครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12”

untitled-1

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และ รศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์ นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ : การสร้างความสัมพันธ์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลราชวิถี สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กรมสุขภาพจิต สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย และชมรมป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ และ นายแพทย์ปราการ ถมยางกูร ที่ปรึกษากรมการแพทย์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

สำหรับคำขวัญวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขององค์การอนามัยโลก ปี 2561 คือ “ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย”

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility