นางสาวกรรณิกา โคตรศรี และนางสาวนิอร มายอด ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • -
website

นางสาวกรรณิกา โคตรศรี และนางสาวนิอร มายอด ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

line

นางสาวกรรณิกา โคตรศรี ผู้ช่วยนักวิจัย และนางสาวนิอร มายอด นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 6th World Congress on Public Health, Epidemiology & Nutrition  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility