รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ประจำปีการศึกษา  2562

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว   ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับพร้อมเซ็นชื่อกำกับมาที่
E-mail : backoffice.FMRJ@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล้าง

  • จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ
    ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถี ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
    (ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา) ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
2 โรงพยาบาลราชวิถี กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น M
แขวงพญาไท เขตราชเทวี  10400

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   พญ.รัชดาพร  บุญญาภิสมภาร
โทร 02-644-7005 ต่อ  11320 Fax. 02-354-8094

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
กำหนดสัมภาษณ์ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้
ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
แบบประเมินคุณลักษณะสำหรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility