วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety”

  • -
dsc_4853

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety”

pageเมื่อเวลา ๑๓.๐๐น. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถีด้านการอบรม กิจกรรมที่๓ เรื่อง”2p Safety” ณ ห้องประชุมกระจก ชั้น๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility