นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference

  • -
ce2ae78087f00f9971be4a634f0458f1c_12458450_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%97_0005

นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference

ce2ae78087f00f9971be4a634f0458f1c_12458450_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%97_0006pageนายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 1 st DMS AMS ASEAN Medical Conference
“ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาอย่างง่าย”
จัดโดยกรมการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายแพทย์ สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผอ.สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เดอะสุโกศล เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีนักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยและสมาคมจากประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก ในสาขาโรคตา สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและสาขาผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุม

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility