นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2

  • -
31592

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2

pageนายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการโครงการ วันรักตับโรค ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.นายแพทย์เฉลิมรัฐ บัญชรเทวกุล เป็นผู้กล่าวรายงานเวลา9.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น11อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถี  (งานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรศาสตร์) นายแพทย์กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ผู้ดำเนินรายการตลอดการประชุม

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility