นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences)

  • -
cats

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences)

page

นายแพทย์สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (Crrelated Clinical Sciences & Basic Medicine Sciences) โดยมีนายแพทย์พุทธิพร เย็นบุตร เลขาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 6รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility