การอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
dsc_3721

การอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ โรงพยาบาลราชวิถี

page

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นพ.สถิต นิรมิตมหาปัญญา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพลังงานและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยี่เครื่องมือแพทย์สำหรับพยาบาลวิชาชีพบรรจุใหม่ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility