ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ”

  • -
123

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ”

page

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านจอประสาทตา
โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย นายแพทย์ ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข. นายเเพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จัดฝึกอบรม”โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลโรคจอประสาทตาระดับประเทศ”

ณ ห้องประชุมชั้น4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility