รับสมัครเข้ารับกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญพิเสษ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2561

  • -

รับสมัครเข้ารับกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญพิเสษ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายน 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์

 💡 ปก1 ปก2

➡ เภสัชกรชำนาญพิเสษ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

➡ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ สาขาธนาคารเลือด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility