(ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการประเมิน)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และนักทรัพยากรบุคคล

  • -

(ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการประเมิน)รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และนักทรัพยากรบุคคล

ตรวจสอบรายชื่อ

ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เข้ารับการประเมินด้านสมถรรนะของบุลคล(โดยสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์และนักทรัพยากรบุคคล จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็น วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

เอกสารกำหนดการ

Please follow and like us:

Accessibility