ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 26 ตำแหน่ง

Accessibility