“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

  • -
ok-s__9691192

“รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย ตามนโยบายของกรมการแพทย์ที่ให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการร่วมมือกันคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาจ่ายให้ผู้ป่วยได้อีกด้วย โดยโรงพยาบาลราชวิถีได้จัดกิจกรรมรณรงค์ในระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2561 ก่อนจะเริ่มประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยาในงานครบรอบ 67 ปีโรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 เมษายน 2561 และประกาศการไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ยา 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility