โครงการประชุมวิชาการ เรื่องความก้าวหน้าในการตรวจคัดกรอกมะเร็งปากมดลูกและตรวจด้วยกล้องคอลโปสโคปขั้นสูง ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาผม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโยธี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมประเกียรติฯ ๖ รอบพระชนพรรษา

Accessibility