GREEN&CLEAN Hospital

  • -
29469011_856346177870267_3630368081001316352_n

GREEN&CLEAN Hospital

โรงพยาบาลราชวิถี เข้ารับประกาศนียบัตร GREEN&CLEAN Hospital และสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน จากกรมอนามัย

และเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital ในกรุงเทพฯ ประจำปี 2561

นำโดย
นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา “การขับเคลื่อนงานสู่การเป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital”

และ นางสาวลาวัณย์ แจ่มประเสริฐ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรเวทีเสวนา “ประสบการณ์ความสำเร็จในการพัฒนาสู่ความเป็นโรงพยาบาลลดโลกร้อน GREEN&CLEAN Hospital ”

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา29469011_856346177870267_3630368081001316352_n 29366072_856346164536935_6488726317511475200_n 29388373_856346307870254_357704117864366080_n 29365940_856346321203586_2172075389491347456_n

Please follow and like us:

Accessibility