รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ

  • -
s__3784725

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ

Tags : 

untitled-1

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรม “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา จำนวน 280 คน เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และหุ่นจำลอง ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยา เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility