รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award

  • -
dp9p5tq-copy

รพ.ราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award

dp9p5tq

“นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Arthur Lim Award”

โรงพยาบาลราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award” จากการประชุม The 33nd Asia – Pacific Academy of Ophthalmology Congress in conjunction with The 29th Hong Kong Ophthalmological Symposium ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Please follow and like us:

Accessibility